Plustesk

Plustek X150 ( có hộp che phía trên _ Quét hộ chiếu)

Plustek X150 ( có hộp che phía trên _ Quét hộ chiếu)

21,060,000đ
Plustek X150 ( có hộp che phía trên _ Quét hộ chiếu)
21,060,000đ
Plustek X100 (Quét hộ chiếu)

Plustek X100 (Quét hộ chiếu)

12,890,000đ
Plustek X100 (Quét hộ chiếu)
12,890,000đ

Khuyến mãi tặng kèm:

 

 

Plustek AD480 (2 mặt _ Thẻ ID & Thẻ Ngân Hàng)

Plustek AD480 (2 mặt _ Thẻ ID & Thẻ Ngân Hàng)

6,050,000đ
Plustek AD480 (2 mặt _ Thẻ ID & Thẻ Ngân Hàng)
6,050,000đ
Plustek A300 Plus (Scan sách)

Plustek A300 Plus (Scan sách)

31,070,000đ
Plustek A300 Plus (Scan sách)
31,070,000đ
Plustek OB4800 (Scan sách)

Plustek OB4800 (Scan sách)

16,290,000đ
Plustek OB4800 (Scan sách)
16,290,000đ
Plustek A360 Plus (A3)

Plustek A360 Plus (A3)

25,190,000đ
Plustek A360 Plus (A3)
25,190,000đ
Plustek A320L (A3)

Plustek A320L (A3)

14,170,000đ
Plustek A320L (A3)
14,170,000đ

Khuyến mãi tặng kèm: 

.
Plustek OS1180 (A3)

Plustek OS1180 (A3)

9,450,000đ
Plustek OS1180 (A3)
9,450,000đ

Khuyến mãi tặng kèm:.
Plustek PN2040 (2 mặt , Network) , A4

Plustek PN2040 (2 mặt , Network) , A4

8,350,000đ
Plustek PN2040 (2 mặt , Network) , A4
8,350,000đ

Khuyến mãi tặng kèm:

 
Plustek OS2680H (A4)

Plustek OS2680H (A4)

2,050,000đ
Plustek OS2680H (A4)
2,050,000đ
Hỗ trợ trực tuyến